Dette imprint ble sist oppdatert den juli 26, 2022.

Eieren av dette nettstedet er:

HdGarage AS
Skjærvaveien 18
1466 Strømmen
Norge
E-post: on.egragdh@enur
Telefonnr: +47 907 72 700
VAT ID: 923 276 416

1. Generelt

1.1 Vår tilsynsmyndighet er:

Ingen

1.2 Vi viser tjenester eller produkter på nettstedet vårt som krever registrering hos følgende bransjeorganisasjon:

Ingen

1.3 I samsvar med forordningen om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker (ODR-forordningen):

Vi ønsker å informere om muligheten for forbrukere til å sende inn klager til Europakommisjonens nettbaserte plattform for tvisteløsning, som du finner på følgende nettadresse: ec.europa.eu/odr

Vi er villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for et forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.

Hjem
Ring Oss
Nettbutikk